EN | TR

Program Çıktıları

  1. Toplumsal yapı içerisindeki farklılıklar/çeşitlilik temelinde, sosyal refah hizmetleri bilgisini kullanarak,.sosyal politikaların ve hizmet modellerinin geliştirilmesine katkı sağlama.
  2. Sosyal sorunları bilimsel yöntemlerle anlama, bu sorunların çözümünde sosyal adaleti ve insan haklarını gözetme.
  3. İçinde yaşadığı toplumu ve toplumsal sorunları yorumlamak, sorunları analiz etme.
  4. Sosyal sistemlerin ve kültürün insan davranışlarına etkisini bilme, anlama ve bu bilgiyi sosyal hizmet uygulamalarında kullanma, bu bağlamda insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin kuramları özümseme ve kültürel yetkinliği geliştirme.
  5. Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili psikoloji, sosyoloji, felsefe, antropoloji, hukuk, işletme, iktisat, kamu yönetimi gibi diğer sosyal bilimlerle bağlantı kurarak her birinin temel kavramlarını ve yöntemlerini kavrama ve bu bilgiyi sosyal hizmet alanında uygulama becerisine sahip olma.
  6. Toplumsal yapı içerisindeki farklılıklar/çeşitlilik temelinde, sosyal refah hizmetleri bilgisini kullanarak,.sosyal politikaların ve hizmet modellerinin geliştirilmesine katkı sağlama .Sosyal refah hizmetleri bilgisini kullanarak müracaatçılar yararına politikalar üretme.
  7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
  8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
  9. Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.
  10. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere, mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.