EN | TR

Bölüm Kurulu

                                                                                                 
                                                                                       Doç. Dr. Ayşe ALİCAN ŞEN
                                                                                                         (Başkan)                                                                                               
 Dr. Öğr. Üyesi Aysel TEKGÖZ OBUZ                Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİRBAŞ                      Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağrı  AYALP
                               (Üye)                                                                (Üye)                                                                        (Üye)