EN | TR

Bölüm Başkanı Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Tarihsel süreç içerisinde ekonomik ya da sosyal alanlarda yaşanan gelişmeler, savaşlar, uluslararası göç, yoksulluk, şiddet, toplumsal eşitsizlikler ve istihdam sorunu gibi nedenlerle, toplumlarda dezavantajlı grupların sayılarında artışlar görülmesi, sosyal hizmet uzmanlarına duyulan ihtiyacı giderek arttırmıştır. Yalnızca ülkemizde değil, dünya genelinde özellikle yüzyılımızda yaşanan gelişmeler toplumsallaşma alanında köklü reformları beraberinde getirmiş, insan hakları gibi temel konuların gereken önemi görmesi sosyal hizmet bölümünü günümüzün en geçerli ve popüler bölüm ve meslekleri arasına taşımıştır.

Sosyal hizmet, başta insan hakları ve sosyal adalet olmak üzere pek çok temel ilke ve değeri referans alarak birey, aile, grup, organizasyon, topluluk ve toplumların iyilik hallerinin sağlanması ve refaha ulaşmaları için farklı disiplinlerle iş birliği içerisinde çalışarak profesyonel müdahaleler sunan uygulamalı bir meslek ve akademik bir disiplindir. Bu yönüyle sosyal hizmet, bireylerin ve toplumların çeşitlenmiş sorunlarına çözüm üreten geleceğin mesleğidir.  Bölümümüzde uygulanacak eğitim programları ve uygulamalı dersler kanalıyla öğrencilerimizin sosyal hizmet etiği hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olması, liderlik, etkili iletişim, model olma, yol göstericilik gibi sosyal hizmet uzmanının sahip olması gereken temel becerilere sahip olması ve bu sayede ülkemizde günden güne gelişmekte olan sosyal hizmet çalışma sahasında nitelikli birer uzman, yönetici, planlayıcı olarak mezun olmaları amaçlanmaktadır.

Hassas ve kırılgan gruplar başta olmak üzere toplumdaki tüm bireylere yönelik profesyonel çalışmalar yapacak meslek elemanları yetiştirmenin önemi ve sorumluluğunun bilinci, öğrenci memnuniyetini ilke edinen eğitim yaklaşımı ve nitelikli eğitimden taviz verilmemesi gibi ilkeler bölümümüzün temel eğitim ve öğretim anlayışını özetlemektedir. Öğrenci merkezli bu anlayışıyla bölümümüzü tercih edecek öğrencilere başarılar diler, dolu ve doyurucu bir üniversite deneyimi geçirmelerini temenni ederim.

 
Doç. Dr. Ayşe ALİCAN ŞEN
 Bölüm Başkanı